Alışveriş ve Bireysel Krediler
için
Yeni Bir Mobil Platform

Çerez Aydınlatma Metni

GİRİŞ

Web sitemiz, (finso.co.uk, finso.com.tr ve finsopay.com) (bundan böyle “site” olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

AÇIK RIZA

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıklattığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.

ÇEREZLER

Birinci Taraf (İlk Parti) ve Üçüncü Taraf (Üçüncü Parti) Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin, başka bir deyişle tarayıcının, adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com. tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kategorileri kullanılmaktadır:

Zorunlu Çerezler

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını sağlar. Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz. Aydınlatma Metnimizin “Sitemizde Kullanılan Çerezler” bölümünde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.

Fonksiyonel Çerezler

Bir sonraki ziyaretinizde kullanıcı tercihlerinizin bilinmesi için fonksiyonel çerezler kullanıyoruz. Bu çerezleri yerleştirerek web sitemizin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Fonksiyonel çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz. Aydınlatma Metnimizin “Sitemizde Kullanılan Çerezler” bölümünde mevcut çizelgelerde hangi fonksiyonel çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerez Adı

CookieLawInfoConsent

Cookielawinfo-Checkbox-Necessary

Cookielawinfo-Checkbox-Functional

Cookielawinfo-Checkbox-Performance

Cookielawinfo-Checkbox-Analytics

Cookielawinfo-Checkbox-Advertisement

Cookielawinfo-Checkbox-Others

Viewed_Cookie_Policy

Google reCAPTCHA

PLL_Language

JavaScript

Kişisel Veri

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Süresi

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

5 Ay 27 Gün

1 Yıl

Kategori

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Zorunlu*

Fonksiyonel*

* 3. Taraf Çerezdir

HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu (Finso Holding Limited, bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır)  tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme

Veri Sorumlusuna Başvuru: Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

ÇEREZLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

Tarayıcı

Adobe Analytics

Google Adwords

Google Analytics

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Ayar Web Adresi

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve/veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Avrupa

Türkiye

Veri Soumlusu Unvanı

Mersis Numarası

E-Posta Adresi

Kayıtlı E-Posta Adresi

Fiziksel posta Adresi

Finso Finansal Teknoloji Çözümleri A.Ş.

0388143442200001

info@finso.com.tr

finsoteknoloji@fhs05.kep.tr

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Allianz Plaza Sitesi No: 1 İç Kapı No: 108 Kat:29 Ataşehir-İstanbul, Türkiye